اینجا ایران است...

درخواست حذف این مطلب
سلام ما در تاریخ 1397/05/26 هستیم.اینجا ایران است و من جوان 20ساله هستم.به قول شکیبایی حال همه ی ما خوب است اما تو باور نکن.این روزها سرت را هر سمتی که میچرخانی هیچ چیزی سرجایش نیست.آنقدری هیچ چیزی سر جایش نیست که من الان حتی مطمئن نیستم این چیزی که دارم تنفس میکنم واقعا ا یژن باشد. قرن 21 و اینجا ایران است.اینجا آذربایجان هوا خوب است ولی هم وطن هایم در جنوب کشور هوا هم ندارند.یک زمانی میگفتند آب هست ولی کم است ولی این روزها همه میگویند آب نیست.ولی هنوز هم اگر در کوچه قدم بزنی باز هم میبینی انی را که با آب شیر کوچه میشویند یا ماشین.اینجا ایران است و آب نیست ولی نمیدانم چرا در کشورهای همسایه ی ما هنوز آب هست.خیلی هم هست.من میدانم این هم کار و است که هرچی دریاچه و رود خشک شونده بود را انداختند در کشور ما.مگرنه ما همه خوب هستیم.هم مردم خوبی داریم هم مسئولین خوب حتی حجاب هم داریم. اینجا آنقدری همه چیز خوب است که دیگر برای جوان هایمان کار دست و پا نمیکنند میگویند جوان و چه به کار؟بروید سیگارتان را بکشید و استراحتتان را ید و بخو د. اینجا همه چیز خوب است و حال همه ی ما خوب است.آنقدری که در خیابان هر ی را میبینی انگار در هوا راه میرود.انقدر در خوشی های خود غرق است که ی را نمیبیند. نمیدانم چرا جوان ها انقدر قدرنشناس شدند.در اینستاگرام سوال گذاشتم و از قشنگی های این روزهایشان پرسیدم ولی جوان های نادان فقط نالیدند .نمیدانم مگر آنها نمیدانند الان در قرن 21 هستیم؟قرن 21 است و دنیا پر از جشن ها و کارناوال های شادی.نمیدانم چرا قدر به دنیا امدن در قرن 21 را نمیدانند. من میدانم.میدانم یک دوربین مخفی بزرگ در راه است.و آ سر یکی میاد و بهمون میگه همه ی ما مقابل دوربین مخفی هستیم و بعد همه با خنده به دوربین دست تکان میدهیم.مگرنه همه چیز خوب است و حال همه ی ما خوب است. شاید هم من نمیدانم.شاید قبل از اینکه من باخبر شوم به همه گفتند که قرار است بزرگترین تخیلی ترسناک جهان ساخته بشه.و ما بازیگرهای این هستیم.یک عالمه آدم که گوله وار خبرها و اتفاق های بد به سمتشان پرتاب میشود.اول آدم ها واکنش نشان میدهند.مقاومت میکنند ولی کم کم حس آدم ها میمیرد و همه تبدیل میشوند به مرده ی متحرک.یک عالمه آدم مرده ی متحرک که توسط یک سری آدم دیگر کنترل میشوند.شاید جریان همین است.مگرنه همه چیز خوب است و حال همه ی ما خوب است.
پی نوشت:خوشحال میشم متن هاتون و تحت عنوان "اینجا ایران است..." بخونم.اگر درمورد این موضوع نوشتید حتما بهم خبر بدید.دوست دارم از حال و احو ون با خبر بشم.اگرچه همه چیز خوب است و حال همه ی ما خوب است.کاش مثل یه چالش رواج پیدا کنه و شما هم بنویسید تا بیشتر بفهمیم همه چیز خوب است و حال ما...!